Diploma’s en certificaten

Diploma’s:

  • Helpende Welzijn
  • SPW3

Certificaat:

  • Signaleren en handelen bij kindermishandeling
  • Sport en bewegen voor kinderen
  • VVE (Vroege Voorschoolse Educatie)
  • EHBO voor kinderen
  • Pedagogisch werkplan